דמי הבראה

מחיר הבראה ליום החל מ: 7/1/2009

סכום בש"ח
 
340
מגזר פרטי
372
מגזר ציבורי/מוסדות הסתדרות

 

 

 

במגזר הפרטי לפי צו הרחבה
ימי הבראה
וותק בשנים
5
1
6
2-3
7
4-10
8
11-15
9
16-19
10
20 מעל

 

 

 

 

 

 

במוסדות ההסתדרות
ימי הבראה
וותק בשנים
9
1
11
2-4
12
5-10
13
11-15
14
16-20
15
מעל 21

 

 

 

 

 

 

(עובדי המדינה (על פי התקשי"ר
ימי הבראה
וותק בשנים
7
1-3
9
4-10
10
11-15
11
16-19
12
20-24
13
מעל 24