דמי מחלה - מעודכן ליום 7/1/08

שיעור התשלום
דמי מחלה
יום מחלה
----
אין תשלום
ראשון
שיעור של 37.5%
מהשכר הרגיל
תשלום מחצית דמי מחלה
שני
שיעור של 37.5%
מהשכר הרגיל
תשלום מחצית דמי מחלה
שלישי
שיעור של 75%
מהשכר הרגיל
תשלום מלא דמי מחלה
רביעי ואילך

 

 

 

 

 

.תקופת הזכאות לדמי מחלה היא 18 יום לשנה
.יום וחצי לכל חודש עבודה עד לצבירה של 90 יום