שכר מינימום

שכר המינימום לחודש הוא 47.5% מהשכר החודשי הממוצע במשק ומתעדכן מעת לעת

שכר המינימום, מעודכן ל - 7/2008

סכום בש"ח
שכר מינימום עבור
3,580.18
חודש - משרה מלאה 186 שעות בחודש
154.01
יום עבודה - לעובד 6 ימים בשבוע
177.67
יום עבודה - לעובד 5 ימים בשבוע
20.70
שעת עבודה