חופשה שנתית - מעודכן ליום 7/1/08

ימי חופשה
לעובדי חמישה
ימים בשבוע
ימי חופשה
לעובדי שישה
ימים בשבוע
ימי חופשה
לפי חוק
שנות וותק
10
12
14
1-4
12
14
16
5
14
16
18
6
15
18
21
7
16
19
22
8
17
20
23
9
18
21
24
10
19
22
25
11
20
23
26
12
20
24
27
13
20
24
28
14 מעל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על פי חוק חופשה שנתית, בימי החופשה לא תכלל אלא מנוחה שבועית אחת
.לכל שבעה ימי חופשה