כלי עזר

מחשבונים*:
מחשבון תשואות
בחינת השוואתית להשקעה במסלולי ה Top Finance


מחשבון השוואת קופת גמל ופיצויים
השוואת ביצועי קופ"ג אחרות לקופ"ג Top Finance עצמאים


מחשבון תכנון חיסכון וקיצבה
המרת הפקדה חד פעמית לקצבה, הצגת מסלולי חסכון.


מחשבון פננסי
חישוב משיכות חודשיות


מילון מונחים בביטוח*:
הגדרות למונחים מעולם הביטוח לפי סדר א"ב.

 

מטעם חברת הביטוח מנורה *