קצבת זיקנה

להלן סכומי הקיצבה החודשית שישולמו למבוטח שהגיע לגיל קיצבת זיקנה :

קצבת זקנה
 
תקופה
לכל ילד
לזוג
יחיד
שכר ממוצע במשק
 
377
1,794
1,198
7,383
החל מה - 1/7/2006
     
7,537
החל מה - 1/1/2007

 

  

שכר ממוצע כפול 16.2%
קצבת זקנה
קצבת זקנה כפול 1.5
קצבת זקנה לזוג
קצבת הזקנה תגדל ב - 2% לכל שנת ביטוח שמעל ל-10 שנות הביטוח הראשונות שבעדה שולמו דמי ביטוח אך לא יותר מ-50%
תוספת ותק