ביטוח אמהות

מענק לידה (מיולי 2003) :

לא ילד ראשון

ילד ראשון

מספר הילדים שנולדו

626
1,390

ילד אחד

6,950
6,950

שני ילדים שנולדו חיים

10,426
10,426

שלושה ילדים שנולדו חיים

3,475
---
עבור כל ילד נוסף

 

 

 

דמי לידה מירביים ליום - 1,158.40 ש"ח