ריכוז מידע שוטף לשנת 2008 - החל מ - 1/1/2008

סכום בש"ח
 
121,200
הכנסה מזכה לשנת 2003
224,000
ההכנסה הקובעת להפרשות לקרן השתלמות
15,720
הפקדה מקסימלית לקרן השלתמות המוכרת לשנה
15,712
משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה - לחודש
10,500
מענק פרישה פטור מס
21,010
מענק פרישה פטור ממס עקב מוות
4,320
(סכום מירבי חודשי של שכר דירה למגורים הפטור ממס (בארץ
ללא תקרה
שכר דירה החייב במס בשיעור 10% על-פי סעיף 122 לפקודה

לפירוט השינויים במערך הניכויים לשנת 2008 - לחץ כאן