שיעורי המס ממשכורת חודשית מינואר 2009

המס המצטבר
מס לכל שלב
שיעור המס
הכנסה חודשית מצטברת - בש"ח
הכנסה חודשית
459
459
10%
4,590
עד 4590
994.5
535.5
15%
8,160
מ - 4591 עד 8160
1,935.20
940.7
23%
12,250
מ - 8161 עד 12250
3,540.2
1,605
30%
17,600
מ - 12251 עד 17600
10,438.80
6,898.60
34%
37,890
מ - 17601 עד 37890
------
------
47%
------
על כל שקל נוסף
30%
הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד 12,250

סכום נקודת זיכוי מינואר 2009 ואיל הוא 197 ש"ח

לפירוט השינויים במערך הניכויים לשנת 2009 - לחץ כאן

 

שיעורי המס ממשכורת חודשית מינואר 2008

הכנסה שנתית מצטברת
הכנסה שנתית
שיעור המס
הכנסה חודשית מצטברת - בש"ח
הכנסה חודשית
52,680
עד 52,680
10%
4,270
עד 4,390
93,720
מ - 52,681 עד 93,720
16%
7,600
מ - 4,391 עד 7,810
140,640
מ - 93,721 עד 140,640
26%
11,410
מ - 7,811 עד 11,720
202,080
מ - 140,641 עד 202,080
33%
16,380
מ - 11,721 עד 16,840
435,120
מ - 202,081 עד 435,120
35%
35,270
מ - 16,841 עד 36,260
------
------
47%
------
על כל שקל נוסף
הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד 140,640
30%
הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד 11,720

סכום נקודת זיכוי מינואר 2008 ואיל הוא 189 ש"ח

לפירוט השינויים במערך הניכויים לשנת 2008 - לחץ כאן