שיעור המס מהכנסה שנתית מיגיעה אישית בשנת המס 2009

המס המצטבר
המס לכל שלב
שיעור המס
הכנסה שנתית מצטברת
הכנסה שנתית
5,268
5,268
10%
55,080
עד 55,080
11,834.40
6,566.4
15%
97,920
מ -55,081 עד 97,920
24,033.60
12,199.20
23%
147,000
מ - 97,921 עד 147,000
44,308.80
20,275.20
30%
211,200
מ - 147,001 עד 211,200
125,872.80
81,564
34%
454,680
מ - 211,201 עד 454,680
------
------
46%
------
על כל שקל נוסף
   
30%
  הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד 147,000

סכום נקודת זיכוי מינואר 2009 ואילך הוא 2364 ש"ח

שיעור המס מהכנסה שנתית מיגיעה אישית בשנת המס 2008

המס המצטבר
המס לכל שלב
שיעור המס
הכנסה שנתית מצטברת
הכנסה שנתית
5,268
5,268
10%
52,680
על כל שקל מ 52,680 השקלים הראשונים
11,834.40
6,566.4
16%
93,720
על כל שקל מ 41,040 השקלים הבאים
24,033.60
12,199.20
26%
140,640
על כל שקל מ 46,920 השקלים הבאים
44,308.80
20,275.20
33%
202,080
על כל שקל מ 61,440 השקלים הבאים
125,872.80
81,564
35%
435,120
על כל שקל מ 233ת040 השקלים הבאים
------
------
47%
------
על כל שקל נוסף
 
30%
הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד 140,640

נקודת זיכוי שנתית לשנת 2008 - 2,268 ש"ח

שיעור המס מהכנסה שנתית מיגיעה אישית בשנת המס 2007

המס המצטבר
סכום המס לכל שלב
שיעור המס
הכנסה שנתית מצטברת
הכנסה שנתית
5,124
5,124
10%
51,240
עד 52,240
13,516
8,392
21%
91,200
מ - 52,241 עד 91,200
26,774
13,259
29%
136,920
מ - 91,201 עד 136,920
47,648
20,874
35%
196,560
מ - 136,921 עד 196,560
129,253
81,605
36%
423,240
מ - 196,561 עד 423,240
------
------
48%
------
על כל שקל נוסף
30%
הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד 136,920

נקודת זיכוי שנתית - 2,136 ש"ח